Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

Konsultacja społeczna projektu "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025"

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025" opracowany w związku z zakończeniem realizacji programu na lata 2016 - 2020. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja społeczna projektu "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025"

Opis

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025" opracowany w związku z zakończeniem realizacji programu na lata 2016 - 2020. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

Szczegółowy opis konsultacji

Głównym założeniem konsultowanego projektu programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i aktywizacja seniorów, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz integracja międzypokoleniowa. Program określa również zadania mające na celu przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych. Odbiorcami Programu są osoby w wieku senioralnym, tj. od 60 roku życia. W literaturze starość określa się jako fazę życia oraz pewien etap w życiu człowieka. Ludzie starzy są złożoną, niejednorodną grupą nie tylko pod względem stanu zdrowia, ale także sytuacji społecznoekonomicznej i życiowej, sprawności fizycznej bądź psychicznej, dlatego też często okres starości dzieli się na podokresy, wyróżniając starość wczesną zwaną wiekiem podeszłym (od 60. do 74. roku życia), późną (75-89 lat) oraz bardzo późną zwaną długowiecznością (powyżej 90. roku życia). Odmienne uwarunkowania zdrowotne i pozazdrowotne przekładają się na różną jakość życia seniorów w tych jakże zróżnicowanych podokresach wieku starszego. Zamierzeniem Programu jest skierowanie oferty działań i usług do wszystkich wymienionych grup wiekowych.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr V/60/2021 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 09 czerwca 2021 roku.

Obszar tematyczny

Pomoc społeczna

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2021-06-10 - 2021-06-25

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-07-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-06-10
2021-06-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025
Termin
2021-06-10 - 2021-06-25
Koniec konsultacji: 2021-06-25

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Projekt Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie_BMJ_V.60.2021_09.06.2021_Na_BIP.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025

Do góry