Konsultacje Społeczne Miasta Jasła

Badanie dotyczące Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Jasła

W związku z trwającymi pracami nad "Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Jasła do 2030" udostępniamy ankietę i zapraszamy do udziału w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obserwowanych zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut. Dziękujemy z góry za zaangażowanie się w badanie i wypełnienie ankiety. Badanie przeprowadzane jest przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Urzędu Miasta w Jaśle.