Konsultacje Społeczne Miasta Jasła

Konsultacje zakresu projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”

Miasto Jasło pracuje nad opracowaniem wniosku „Zielono-niebieska infrastruktura w Jaśle”. Celem jest uzyskanie dofinansowania na działania, które pozwolą nam na realizację inwestycji związanych z zielenią miejską.

Planujemy m.in. :

·         przebudowę placu ks. Stanisława Kołtaka i placu przy Pomniku 600-lecia,

·         przebudowę zachodniej części rynku (poszerzenie istniejącego terenu zielonego),

·         budowę kanalizacji deszczowej  wraz ze zbiornikiem retencyjnym i zagospodarowaniem terenu (Osiedle Kaczorowy),

·         przebudowę placu postojowego przy ul. Jagiełły (zielony parking w okolicy KRUS),

·         nowe nasadzenia drzew oraz wymianę tych w złym stanie biologicznym,

·         budowę zielonego przystanku (przy I LO)  

·         działania edukacyjno-informacyjne.

Celem naszego projektu jest zmniejszenie podatności Jasła na niekorzystne warunki pogodowe oraz stworzenie warunków, które pozwalałyby na stabilny rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianami klimatu.  Dofinansowanie chcemy pozyskać w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

Szacowany budżet  wynosi 4 mln złotych.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także władze szczebla lokalnego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych. Pozwolą one na poznanie Waszych opinii, sugestii i pomysłów na temat planowanego projektu. Zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Wasze sugestie w trakcie przygotowywania dokumentacji konkursowej. Licząc na zaangażowanie zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej