Ogłoszenie listy projektów

 

Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.

Ocena merytoryczna - Lista projektów zaakceptowanych

 

Jasielski budżet obywatelski 2021 - projekty mieszkańców

500000

Kwota budżetu

0

Liczba projektów

0

Wartość złożonych projektów

0.00

Środki wykorzystane

Brak projektów, lub nie zostały jeszcze opublikowane

Do góry