Szczegóły projektu

 Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2019

Jasielski Budżet Obywatelski 2019

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2019-01-30

Tytuł

Wiem czym oddycham w Jaśle

numer

33

Krótki opis projektu

Wiem czym oddycham w Jaśle

Szczegółowy opis projektu

Projekt "Wiem czym oddycham w Jaśle" zakłada instalację na terenie miasta 19 czujników jakości powietrza badających w czasie rzeczywistym zawartość pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, wilgotności, temperatury i ciśnienia. Dzięki tej inwestycji każdy mieszkaniec Jasła za pomocą komputera lub smartfona będzie mógł w każdej chwili i miejscu sprawdzić stan jakości powietrza w danym rejonie miasta. System ten oferuje także szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny. Skorzystają na tym nie tylko mieszkańcy, ale także placówki oświaty, firmy i władze miasta. Na podstawie prowadzonych pomiarów możliwe jest tworzenie m.in. miesięcznych raportów, które pozwalają poznać najbardziej zanieczyszczone rejony miasta, wykryć źródła zanieczyszczenia i stanowią dowód w przypadku szkodliwej działalności zakładów przemysłowych.W ramach projektu planowane są również lekcje edukacyjne prowadzone przez ekspertów w jasielskich szkołach podstawowych traktujące o problemie zanieczyszczeń powietrza. Kluczowym w walce z tym problemem jest edukowanie najmłodszych. Świadomość tego jak zanieczyszczenia powstają, jakie zagrożenia z nich wynikają i jakie mają skutki na zdrowie człowieka i otaczające nas środowisko, jest pierwszym krokiem do wyeliminowania złych nawyków i zachowań. Zajęcia te w bardzo przystępny i jasny sposób przedstawią uczniom problem zanieczyszczeń powietrza i zachęcą do większego dbania o otaczającą atmosferę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Co roku w Europie umiera ok. 440 tysięcy osób z powodu zanieczyszczeń powietrza, w tym ok. 44 tysiące w Polsce. Około 12 milionów Polaków ma alergię, z czego 2 miliony choruje na astmę. Duży odsetek tych chorób spowodowany jest zanieczyszczeniem powietrza. Jasło znalazło się na 70 miejscu wśród polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Na Podkarpaciu nasze miasto zajęło 5 miejsce. Mimo to monitoring jakości powietrza prowadzony jest przez WIOŚ w oparciu o tylko jedną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Sikorskiego (bez pomiaru najbardziej szkodliwego pyłu PM2.5). Zanieczyszczenie powietrza ma bardzo duży wpływ na komfort życia i zdrowie mieszkańców. By skutecznie walczyć z tym problemem konieczne jest jego szczegółowe rozpoznanie i edukacja najmłodszych mieszkańców. Ciągły monitoring jakości powietrza na terenie całego miasta i lekcje prowadzone w szkołach podstawowych są jedynym skutecznym sposobem na realizację tego założenia.Lokalizacja czujników została opracowana i skonsultowana z jedną z firm, która oferuje usługę ciągłego monitoringu jakości powietrza (Airly sp. z o.o.). Warto zaznaczyć, że jest to tylko proponowana lokalizacja, a końcowy wygląd siatki czujników zależy od ustaleń pomiędzy Urzędem Miasta w Jaśle, zarządcami budynków i podmiotem, który będzie realizował tę inwestycję. Na podstawie cennika firmy Airly Sp. z o.o. dokonano także wyceny instalacji i utrzymania przez 2 lata 19 czujników na terenie miasta oraz przeprowadzenia w każdej szkole podstawowej w Jaśle 90 minutowych zajęć na temat zanieczyszczeń powietrza. Na potrzeby realizacji projektu uzyskano zgody dyrektorów szkół podstawowych na przeprowadzenie lekcji w wymiarze czasowym 2h (90minut), traktujące o problemie zanieczyszczenia powietrza, co potwierdza stosowne oświadczenie w załączeniu.Stosowane w tym przypadku czujniki są łatwe w montażu i nie ingerują w konstrukcję obiektów budowlanych. Umowa z podmiotem prowadzącym monitoring może być dowolnie przedłużana, jeśli władze miasta będą wyrażać taką chęć.

Zarejestrowany przez

Michał Szulc

2018-09-14, 14:28

Współautorzy

Przemysław Węgrzyn, Jarosław Winiarski, Andrzej Poliwka, Robert Stadnicki, Maciej Witusik, Iwona Gomułka, Iwona Kotulak, Kinga Kosiba, Natalia Kuchta

Wysłany

2018-09-14, 14:28

Głosów poparcia

55

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

230

lokalizacja

19 punktów na terenie Miasta Jasła

Adres strony projektu

Brak


koszty

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Instalacja 19 czujników Koszt instalacji 19 czujników 34821
2 Utrzymanie 19 czujników Koszt utrzymania 19 czujników przez 2 lata 33653
3 Koszt lekcji w 9 szkołach podstawowych 4428
4 Koszt dojazdu specjalistów do szkół Koszt Kilometrówki przy założeniu przeprowadzenia lekcji w 2 szkołach w ciągu 1 dnia i dojeździe specjalistów z Krakowa 1254
Całkowita wartość projektu 74156

Aktualny stan procedowania

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Michał Szulc (z korespondencji) 2018-09-14, 14:28
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2018-09-14, 14:28
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2018-09-14, 14:28
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Wojciech Stańczak 2018-11-06, 10:54
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt został zakwalifikowany do realizacji na etapie głosowania. System 2018-11-21, 14:15

Załączniki

Załączniki do projektu


wiem_czym_oddycham_lokalizacja_czujnikow.pdf Propozycja rozmieszczenia czujników jakości powietrza

Wiem3_placowki_oswiatowe.pdf Wykaz placówek oświatowych, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie zajęć

wiem_czym_oddycham_ulotka.pdf Ulotka nt. jakości powietrza

Do góry