Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2019-12-14

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Zakup i utrzymanie automatu do recyklingu butelek plastikowych

numer

5

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje zakup automatycznej maszyny do skupu butelek plastikowych i puszek aluminiowych oraz zabezpieczenie sumy na początkowy okres funkcjonowania. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Jasła oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska odpadami. Pomysłodawcą projektu jest Łukasz Buczyński.

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada ogłoszenie przetargu na zakup urządzenia do recyklingu butelek plastikowych i puszek aluminiowych, wykonanie tego zadania oraz zabezpieczenie odpowiedniej kwoty pieniężnej na funkcjonowanie urządzenia w początkowym okresie. Za każdą butelkę/puszkę oddaną do automatu, wrzucający będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 10 groszy.Zakładane rezultaty projektu:- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Jasła- zwrócenie uwagi, jak ważny dla społeczeństwa mieszkańców jest recykling odpadów- podniesienie czystości w przestrzeni publicznej miasta- zaktywizowanie mieszkańców w celu ochrony środowiska Beneficjentami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Jasła oraz wszyscy, którzy aktywnie chcą się włączyć w ochronę środowiska na terenie miasta Jasła. Funkcjonowanie tego urządzenia w naszym mieście przyczyni się do tego, że mieszkańcy Jasła będą chcieli częściej zwracać uwagę gdzie wyrzucają odpady.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Z naszych obserwacji wynika, że znaczna część mieszkańców Jasła nadal nie zwraca uwagi na to problem segregowania odpadów. Naszym zdaniem automat zaproponowany przez nas przyczyni się do tego, że mieszkańcy będą segregować śmieci oraz nie będą wyrzucać ich w niedozwolonych miejscach. Zainteresowanie mieszkańców naszą propozycją polega przede wszystkim na tym, że za każdą wrzuconą butelkę/puszkę będą otrzymywać drobną kwotę pieniężną. W naszej opinii urządzenie to wpłynie na rozwój miasta, dlatego że jest innowacyjną propozycją w skali kraju. Powinno wpłynąć na zainteresowanie naszym miastem i regionem w skali ogólnopolskiej poprzez możliwe wsparcie przez organizacje zajmujące się ochroną środowiska oraz mediami. Podobne urządzenie uruchomiono w Krakowie i jak do tej pory cieszy się olbrzymim zainteresowaniem wśród społeczeństwa.

Zarejestrowany przez

Konrad Kamiński

2019-04-26, 13:59

Współautorzy

Łukasz Buczyński, Konrad Kamiński

Wysłany

2019-04-30, 21:40

Głosów poparcia

37

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

49

Lokalizacja

Adres strony projektu

https://nowoczesnaszkola.weebly.com/

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Zakup urządzenia do recyklingu Dokładna cena zależna jest od kursu EURO. Model i kosztorys w załączniku. 30000,00
2 Instalacja i koszty eksploatacji urządzenia 2000,00
3 Kwota przeznaczona na użytowanie urządzenia w początkowym okresie funkcjonowania Kwota przeznaczona na wypłaty za odpady przeznaczone do recyklingu. 50000,00
Całkowita wartość projektu 82000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Konrad Kamiński 2019-04-30, 21:40
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-04-30, 21:40
3 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Konrad Kamiński 2019-04-30, 21:54
4 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-05-08, 10:28
5 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Wojciech Stańczak 2019-06-10, 10:50
6 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-08-26, 9:22
7 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-09-14, 10:43

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Kosztorys zakupu automatu.pdf

Do góry