Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2019-12-14

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Budowa bezpiecznego placu do rekreacji konnej, prowadzenia zajęć z hipoterapii, zawodów jeździeckich przy ulicy Sroczyńskiego.

numer

2

Krótki opis projektu

Celem jest stworzenie bezpiecznych warunków pod czas jazdy konnej, hipoterapii oraz dla rozwoju sportu jeździeckiego i promocji Jasło w trakcie organizowania zawodów. Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie prowadzi jazdy na terenie mieskiej łąki gdzie własnymi siłami utworzyliśmy plac, z którego korzystamy pod czas prowadzenia zajęć w trakcie dobrej pogody. Budowa placu pozwoli zapewnić ciągłośc zajęć niezależnie od pogody co jest ważne jak dla zajęć sportowych tak i dla skutecznej rehabilitacji

Szczegółowy opis projektu

Mamy zamiar rozwijać ośrodek konny rekreacyjno-rehabilitacyjny prowadzony przez Jasielskie Stowarzyszenie Jeździeckie z usług którego będą korzystać mieszkańcy Jasła i okolic. W chwile obecnej dzierżawimy od Miasta stajnie, w której znajdują się nasze konie. Łąka na której chcemy wybudować plac jest położona w malowniczym i historycznym miejscu (Łąki Hubalowe), dojazd możliwy komunikacją miejską oraz prywatnym pojazdem. Wymiar placu, który zamierzamy zagospodarować będzie odpowiadał wymogom organizacji zawodów jeździeckich i będzie obejmował teren o wymiarach 40 m x 60 m. Dla realizacji projektu potrzebne będzie ściągnęcie górnej warstwy obecnego podłoża (ziemi), odwodnienie placu, wysypanie kruszywem, położenie geowłukniny i nasyp odpowiedniego materiału na podłoże, wbudowanie zraszaczy oraz stworzenie nowego ogrodzenia, utworzenie trybuny dla widowni, miejsca dla sędziów i sztucznego oświetlenia. W rezultacie realizacji projektu na terenie Jasła powstanie nowy obiekt sportowo-rekreacyjny, który będzie spełniał warunki bezpieczeństwa i umożliwiał organizację zawodów jeździeckich oraz imprez połączonych z końmi, kolonii i półkolonii jeździeckich z możliwością udziału osób niepełnosprawnych, organizację kursów instruktorskich, zdobycia odznak jeździeckich. Wynikiem tego będzie zwiększenie ilości osób, korzystających z ośrodka, możliwość sportowego rozwoju jeźdzców, ciągłość w zajęciach hipoterapeutycznych i jeździeckich. Beneficjentami projektu są:1) Mieszkańcy Jasła (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) jeżdzący sportowo lub rekreacyjnie;2) Osoby niepełnosprawne potrzebujący hipoterapii wraz z rodzicami lub opiekunami;3) Zawodnicy biorący udział w zawodach z innych ośrodków jeździeckich na terenie Jasła oraz całej Polski;4) Uczniowie szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych Jasła pod czas wycieczek, warsztatów przyrodniczych, imprez integracyjnych;5) Dzieci z ciężką sytuacją w domach potrzebujący psycho-pedagogicznej jazdy konnej;6) Młodzież z innych Państw w ramach programów wymiany młodzieżowej, m.in Erazmus +;7) Mieszkańcy Jasła odwiedzający zawody i imprezy.Realizacja projetu umożliwi wieloletnie korzystanie z bezpiecznego placu, da możliwość rozwoju rekreacji, sportu i rehabilitacji w naszym mieście, pozwoli na długi okres zaplanować wyżej wymienione przedsięwzięcia i znalezienie funduszy dla dalszej rozbudowy ośrodka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu odpowiada zadanią pożytku publicznego z zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Problemem na rozwiązanie którego kierujemy projekt jest zwiększenie ilości dzieci i młodzieży która swój wolny czas poświęca w dużej mierze komputerom i w skutek czego powstaje u nich wiele wad postawy, problemy z nadwagą i komunikacją społeczną. Często młodzież w wieku gimnazjalnym z braku rozwijania ich zainteresowań popada w nałogi w tak wczesnym wieku. Oprócz czynników zewnęcznych wpływających na rozwój dzieci i młodzieży posiadamy też w mieście i okolicach osoby z wrodzonymi wadami rozwoju. Naukowo udowodnione że jazda konna i hipoterapia są skutecznymi metodami działającymi we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym. W obecnej chwili na terenie Jasła nie posiadamy ośrodka jeździeckiego który mogł by promować Miasto nie tylko w naszym województwie a i na terenie naszego kraju i poza jego granicami. Impezy jeździecki cieszą się coraz więszym zainteresowaniem. Obiekt jeździecki znajdujący się w miejscy związanym z historyczną postacią Majora Henryka Dobrzańskiego ?Hubala? może stać się atrakcją nie tylko dla osób jeżdzących konno a i być wizytówką Jasła.

Zarejestrowany przez

Bartosz Węgrzyn

2019-04-30, 10:47

Współautorzy

Olena Garan

Wysłany

2019-04-30, 10:48

Głosów poparcia

25

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

122

Lokalizacja

Blonia Jasło (Łąki Hubalowe)

Szerokość: 49.7513939

Długość: 21.4838995

Adres strony projektu

https://www.facebook.com/JasielskieStowarzyszenieJezdzieckieJSJ/?ref=settings

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Ściągnęcie górnej warstwy obecnego podłoża (ziemi) równiarka 7 godz x 150 zł 1050,00
2 Wysypanie kruszywem 240 m3 x 80,00 zł 19200,00
3 Położenie geowłukniny geowłuknina drogowa 7zł x 2400 m2 16800,00
4 Nasyp materiału na podłoże piasek i geowłuknina pocięta 22274,00
5 Wbudowanie zraszaczy zestaw zraszaczy powierzchni 40x 60 m 10000,00
6 Stworzenie ogrodzenia bramka 2szt. x 1155,00 zł. panel ogrodzenia 65 szt. x 252,00 zł 18690,00
7 Utworzenie trybuny dla widowni, miejsca dla sędziów nasyp, laweczki 10000,00
8 Sztuczne oświetlenie Słup oświetleniowy kompletny 1591,00 zł (fundament, słup, wisiągnik, złącza, elementy szrybowe) x 6 szt; lampy 8 szt x 1100,00 zł (lampa led 150 W); kabel YKY 3 x 2,5 x 300 mb x 3,80 zł. 19486,00
9 Robotizna og. prace budowlano-elektryczne. 45000,00
Całkowita wartość projektu 180000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Bartosz Węgrzyn 2019-04-30, 10:48
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-04-30, 10:48
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-05-02, 13:24
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Wojciech Stańczak 2019-06-10, 10:51
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-08-31, 12:16

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry