Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2019-12-14

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Rewaloryzacja skweru przy pomniku 600-lecia

numer

9

Krótki opis projektu

Skwer zlokalizowany jest w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie parku miejskiego. Na obszarze wskazanym do projektu główną dominantą jest pomnik 600-lecia Miasta Jasła. Obecnie teren budzi zastrzeżenia pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Przerośnięta zieleń otaczająca pomnik stanowi niepożądane zamknięcia widokowe. Teren stał się miejscem nieatrakcyjnym i niebezpiecznym.

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu jest otwarcie przestrzeni, uporządkowanie terenu i wyeksponowanie historycznego pomnika. Wyposażenie miejsca w elementy małej architektury wzbogaci infrastrukturę turystyczną miasta a nowoczesna iluminacja wyeksponuje i rozświetli to miejsce. Rewaloryzacja jest zasadna ! Stanowi, że mieszkańcy będą chętnie korzystać z tej niewielkiej ale ożywionej przestrzeni. Koncepcja merytoryczna i projektowa powstała przy współpracy z panią Jolantą Krokowską.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt jest zgodny z MPZP oraz jest zadaniem własnym gminy. W ramach projektu planuje się:- pielęgnację drzewostanu, nowe nasadzenia (niski żywopłot, rośliny okrywowe, założenie trawników dywanowych);- wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze, itp. );- uzupełnienie nawierzchni, wykonanie ciągu komunikacyjnego;- oświetlenie i iluminacja drzewostanu.Projekt nie obejmuje remontu pomnika, jedynie prace porządkowe (czyszczenie).

Zarejestrowany przez

Wojciech Stańczak

2019-05-02, 13:18

Współautorzy

Brak

Wysłany

2019-05-02, 13:18

Głosów poparcia

32

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

7

Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. 3 Maja i ul. Staszica, naprzeciwko poczty, nr ewidencyjny działki: 916/2 Obręb 07-Południe, powierzchnia ok. 600 m2, własność Miasto Jasło, Osiedle Śródmieście

Szerokość: 49.7437335

Długość: 21.4707943

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Całkowity koszt realizacji Szacunkowy rzeczywisty koszt projektu 70000,00
Całkowita wartość projektu 70000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Wojciech Stańczak (z korespondencji) 2019-05-02, 13:18
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-05-02, 13:18
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-05-02, 13:19
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Wojciech Stańczak 2019-06-10, 10:51

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry