Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski 2020

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2019-12-14

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Rolniczej w Jaśle

numer

11

Krótki opis projektu

Realizacja działań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Sobniów, poprzez zastosowanie przyjaznych i energooszczędnych technologii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Rolniczej w Jaśle.

Szczegółowy opis projektu

Fragment drogi o którym mowa jest niedoświetlony a brak oświetlenia ulicznego na w/w odcinku sprawia, że poruszanie się drogą po zmroku, zarówno dla pojazdów, jak i dla pieszych jest mocno utrudnione. Zaletą budowy oświetlenia jest również zwiększenie atrakcyjności budowlanej terenów zlokalizowanych przy ul Rolniczej. Powstaje tam wiele nowych budynków (będących zarówno w fazie budowy, jak również na etapie projektowym).Z przejazdu ulicą Rolniczą korzystają również mieszkańcy okolicznych miejscowości, a ruch samochodowy zwiększył się wielokrotnie. Wykonanie oświetlenia ulicznego znacznie poprawi komfort życia mieszkańców ulicy Rolniczej oraz przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa tej okolicy. Wyrażamy nadzieję, że inwestycja ta spotka się z Państwa przychylnością i że w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie zrealizowana.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Budowa oświetlenia ulicy Rolniczej (działka ewidencyjna nr 668, obręb nr 10 - Sobniów) obejmuje wykonanie punktów świetlnych na górnym jej odcinku - kontynuacja istniejącego oświetlenia od latarni zlokalizowanej na wysokości działki 582/2 w kierunku południowym na odcinku o długości 380 mb. Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, prace budowlane a w szczególności: montaż nowych 12 szt. opraw LED oświetlenia ulicznego na słupach 5 m, poprowadzenie przewodów zasilających oprawy, poprawne uruchomienie całej instalacji wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych wraz z przyłączeniem do sieci.Dokończenie oświetlenia ulicy Rolniczej przewidziano w projekcie połączenia ulicy Rolniczej z ulicą Leśną. Przygotowanie projektu poprzedzono konsultacjami z Energetykiem Miejskim w zakresie efektywności energetycznej oświetlenia ul. Rolniczej.Do projektu dołączono:Plan zestawienie kosztówPlan sytuacyjny z lokalizacją latarni

Zarejestrowany przez

Wojciech Stańczak

2019-05-02, 15:36

Współautorzy

Zdzisław Sychta

Wysłany

2019-05-02, 15:36

Głosów poparcia

37

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

114

Lokalizacja

działka ewidencyjna nr 668, obręb nr 10 - Sobniów

Szerokość: 49.7235471

Długość: 21.4902725

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Całkowity koszt projektu Szacunkowy rzeczywisty koszt projektu 70000,00
Całkowita wartość projektu 70000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Wojciech Stańczak (z korespondencji) 2019-05-02, 15:36
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2019-05-02, 15:36
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2019-05-02, 15:38
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Wojciech Stańczak 2019-06-10, 10:50
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-08-26, 9:13
6 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2019-09-19, 11:00

Załączniki

 

Załączniki do projektu


projekt.pdf Plan sytuacyjny i zestawienie kosztów

Do góry