Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2021-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Nabierz tężyzny pod tężnią – Jasło oddycha zdrowo

numer

1

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę i uruchomienie tężni solankowej o wymiarach 11 x 1,3 x 3,6 metrów.

Szczegółowy opis projektu

Tężnia to miejsce spotkań i odpoczynku, idealnie uzupełnia funkcję terenu Parku Linowego. Tężnia skonstruowana jest z drewna z gałęziami tarniny, po których spływa solanka. Rozbijająca się na drobne krople solanka tworzy bryzę, która schładza i zwiększa wilgotność oraz zmniejsza zapylenie powietrza wokół tężni. Wdychanie go przez jedną godzinę dostarcza taką samą dawkę jodu co kilka dni pobytu nad morzem. Nasycone solanką powietrze nawilża i pobudza do produkcji śluzu górne drogi oddechowe. które dzięki temu szybciej pozbywają się zanieczyszczeń. Zawarty w bryzie jod sprzyja m.in. prawidłowemu funkcjonowaniu tarczycy. Inhalacje stosowane u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu. Wszystkie ww. działania wpisują się w metodę leczenia uzdrowiskowego jaką jest haloterapia.
Wskazania do korzystania z tężni solankowych:
- chorobowe stany tarczycy
- choroby górnych i dolnych dróg oddechowych
- przewlekłe nieżyty nosa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Szczegółowe założenia projektu - w załączeniu do wniosku.

Zarejestrowany przez

Michał Szulc

2020-08-28, 12:18

Współautorzy

Agnieszka Sobczyk

Wysłany

2020-08-28, 12:18

Głosów poparcia

31

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

451

Lokalizacja

Teren Parku Linowego, działka ewid. nr 200/10 lub inna lokalizacja po uzgodnieniu z Miastem Jasłem

Szerokość: 49.7407175

Długość: 21.4541860

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Dokumentacja + montaż Dokumentacja + niezbędne zezwolenia, wykonanie robót wstępnych, montaż i uruchomienie tężni 300000,00
2 Solanka Zakup solanki na uruchomienie tężni (4 000 litrów) 3500,00
3 Utrzymanie Utrzymanie tężni przez okres 3 lat od montażu, przy założeniu funkcjonowania tężni w okresie od kwietnia do października (m.in. konserwacja i uzupełnianie solanki) ? 25 000,00 zł/rok 75000,00
Całkowita wartość projektu 378500,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Michał Szulc (z korespondencji) 2020-08-28, 12:18
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Michał Szulc 2020-08-28, 12:28
3 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Michał Szulc 2020-10-26, 16:22
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2020-11-05, 12:44

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Opis_Techniczny_Kosztorys_Tężnia_Solankowa.pdf Tężnia Solankowa - Opis techniczny

Listy_Poparcia_Wniosku_SP.II.152.6.2020.pdf Lista poparcia wniosku

Do góry