Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2021-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Jasielska liga e-sportu

numer

2

Krótki opis projektu

W ramach projektu przewidujemy organizację eliminacji osiedlowych oraz turnieju o mistrzostwo Miasta Jasła w e-sporcie.

Szczegółowy opis projektu

E-sport czyli rywalizacja w grach komputerowych w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Powstały profesjonalne ligi i zespoły e-sportowe. Rywalizacja odbywa się na różnych platformach sprzętowych i w różnych grach. Jasielska liga e -sport obejmowałyby kilka wybranych tytułów gier na najpopularniejszych platformach takich jak League of Legends oraz Counter-Strike. Pierwszy etap ligi obejmowałby turniej eliminacyjny na wszystkich jasielskich osiedlach z tego turnieju wyłonione zostałyby najlepsze osoby które przejdą do drugiego etapu czyli turnieju o mistrzostwo miasta Jasła będą one miały formę gali na której spotkają się najlepsi zawodnicy. Wydarzenie to będzie promowane w mediach społecznościowych oraz w ramach lokalnych portali informacyjnych. Liga skierowana by była do jasielskiej młodzieży. Młodzież spędza coraz więcej czasu przed komputerem oraz ekranami smarfonów. Gry komputerowe i e-sport są najpopularniejszymi rozrywkami młodych ludzi w wieku 15-24 lat. Około 80% z nich miało do czynienia z grami komputerowymi, a 29% wszystkich Polaków przyznaje, że miało do czynienia z grami online (dane: Kantar Millward-Brown). Rezultatem organizacji Jasielskiej ligi e-sportu będzie utworzenie oraz wzmacnianie więzi, wymiana doświadczeń oraz stworzenie drużyny która będzie dalej rozgrywać turnieje w e-sporcie.
Mimo ogromnej popularności gier online ich miłośnicy nie mają na co dzień możliwości spotykania się, wspólnego oglądania, trenowania czy brania udziału w turniejach w warunkach sprzyjającym osiąganiu dobrych wyników.
Oczywiście należy ich zachęcać do aktywności sportowej na świeżym powietrzu, ale niektórych trendów nie jesteśmy w stanie zatrzymać lub odwrócić. Taka liga jest szansą dotarcia do tej grupy wiekowej. Pozaszkolna oferta miasta skierowana do młodzieży nie obejmuje dziedziny e - sportu . Przy okazji spotkań można przeprowadzić działania profilaktyczne związane z uzależnianiem oraz zagrożeniami które spotykają młodych ludzi w codziennym życiu.
W przyszłości z zwycięzcami chcielibyśmy organizować kolejne turnieje oraz mistrzostwa w dziedzinie e-sportu

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez grupę społeczników Miasta Jasła możemy stwierdzić, że coraz więcej młodych jaślan nie buduje więzi społecznych między sobą. Następstwem tego jest anomia społeczna. Wiele osób znajduje powód tego zjawiska w internecie oraz mass mediach. My uważamy, że do budowania dobrych relacji młodymi ludźmi konieczne jest wejście w ich rzeczywistość. Dlatego też uważamy, że organizacja tego typu przedsięwzięcia przyczyni się do wzmacniania istniejących relacji a także poprawi oraz nauczy umiejętność budowania relacji między nimi. Ponadto przeprowadzenie rozgrywek w tej innowacyjnej formie zwróci uwagę mieszkańców miasta na wartość pozytywną jaką może kreować dobre korzystanie z internetu.

Zarejestrowany przez

Mateusz Węgrzyn

2020-09-11, 0:41

Współautorzy

Brak

Wysłany

2020-09-11, 23:58

Głosów poparcia

27

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

1

Lokalizacja

Adres strony projektu

Osiedla Miasta Jasła, Sala JDK Jasło

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Zakup komputerów oraz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia turniejów osiedlowych oraz mistrzostw Miasta Jasła Zakup komputerów oraz potrzebnego sprzętu do przeprowadzenia turnieju. Po zakończeniu turnieju sprzęt zostanie przekazany osiedlom 42000,00
2 Organizacja Mistrzostw Miasta Jasła Organizacja mistrzostw miasta Jasła oraz uroczystej gali. 30000,00
Całkowita wartość projektu 72000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Węgrzyn 2020-09-11, 23:58
2 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2020-09-22, 12:33
3 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Michał Szulc 2020-10-26, 16:23

Załączniki

 

Załączniki do projektu


2020_09_11 23_45 Office Lens.jpg Lista poparcia

Do góry