Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski 2021

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2021-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Pumptrack - budowa asfaltowego toru rowerowego w Jaśle

numer

5

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę toru asfaltowego typu pumptrack o długości ok. 150 metrów, wiaty rowerowej oraz ogrodzenia wokół obiektu.

Szczegółowy opis projektu

Powstanie toru ma na celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Tor służyłby wszystkim mieszkańcom Miasta Jasło oraz okolicznych miejscowości ponieważ byłby to pierwszych tego typu torów w Jaśle, a najbliższy znajduje się, aż w Miejscu Piastowym.
Nawierzchnia asfaltowa, dzięki doskonałym właściwościom jezdnym jest najlepszym materiałem do budowy pumptracków. Umożliwia jazdę na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. Powierzchnia jest trwała, odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu, charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania oraz umożliwia korzystanie w każdych warunkach atmosferycznych.
W obrysie projektowanych pasm jezdnych powierzchnia koryta zostanie przygotowana poprzez usunięcie warstwy ok 10-20 cm humusu. W celu odcięcia się od gruntów wątpliwych zostanie wykonana warstwa odcinającą o grubości 20 cm z kruszywa przepuszczalnego oraz zastosowana przekładka z geowłókniny.
Na przygotowanym podłożu zostanie wykonana warstwa z gruzu budowlanego, destruktu betonowego lub mieszanki mineralno - piaskowej dobrze zagęszczalnej na której zostanie uformowana geometria ziemna nasypowa profilowana w przekroju pionowym i poziomym.
Konstrukcję toru tworzy nasyp gruntowy o szerokości u podstawy ok 5,0 m i szerokości w poziomie korony ok 2,6 m w pasie muld oraz o szerokości u podstawy 4,5 m i szerokości w poziomie korony ok 1,0 m w pasach band i wysokości nie przekraczającej 1,0 m.
Konstrukcja ziemna o grubości 0,2-1,3 m będzie wykonana z mieszanki mineralno ? piaszczystej (grunty niewysadzinowe, grunty skaliste, piaski gliniaste z domieszką frakcji żwirowej i kamienistej) bądź destruktu betonowego o odpowiednim uziarnieniu i spoistości.
Konstrukcja właściwa pod ułożenie nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana z min. 10 cm warstwy tłucznia kamiennego. Poszczególne muldy i zakręty wymagają kontrolowania geometrii i profilowania podczas układania i zagęszczania poszczególnych warstw i po zakończeniu formowania nasypu ziemnego.
Powierzchnia skarp zostanie wykończona trawnikiem.
Nawierzchnia toru stanowi warstwa ścieralna z mieszanki betonu asfaltowego typu AC8 o grubości 0,05-0,07 m na bazie asfaltu drogowego D50/70.
Skarpy toru po zakończeniu robót budowlanych będą wykończone poprzez założenie trawników.
Infrastruktura towarzysząca to wiata rowerowa wraz z dwoma ławkami, ogrodzenie wokół obiektu około 200 metrów, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa z informacją o warunkach korzystania z toru. Teren pod wiatą rowerową i ławkami będzie utwardzony.
Ze względu na użyte materiały budowalne pumptrack prawie w ogólne nie będzie generował stałych kosztów utrzymania. Jedynym obciążeniem będzie konieczność wykaszania trawników na skarpach torów. Inne koszty mogą się pojawić dopiero w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów pumptrack.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pumptracki:
? - Sprzyjają budowaniu dobrych relacji społecznych,
? - Angażują całe rodziny oraz ułatwiają zacieranie różnic międzypokoleniowych,
? - Są miejscem spotkań i stanowią zdrowy azyl dla lokalnych społeczności,
? - Wspierają promocję zdrowego trybu życia i kultury fizycznej,
? - Zaprojektowane świadomie z dbałością o detale mogą pełnić rolę przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz,
? - Ich użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia są areną sportową umożliwiającą organizację imprez rowerowych.
DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W PUMPTRACKI?
? - Szybka i nieskomplikowana prawnie inwestycja,
? - Obiekt bezpieczny dla użytkowników,
? - Prosta konstrukcja niewymagająca częstej konserwacji,
? - Innowacyjny element przestrzenny idealny do rodzinnej rekreacji,
? - Idealny sposób na urozmaicenie i wzbogacenie o aspekty rekreacyjne terenów Miasta
? - Ciekawy sposób zagospodarowania trudnych terenów zielonych oraz sposób na rewitalizację zaniedbanych i rzadko odwiedzanych fragmentów parków czy skwerów miejskich i jednocześnie szansa na wytworzenie w tych miejscach mini-ośrodków aktywności ruchowej,
? - Możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu takich jak destrukt betonowy pozyskiwany z rozbiórek

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2020-09-18, 11:06

Współautorzy

Łukasz Kosiba

Wysłany

2020-09-18, 11:06

Głosów poparcia

60

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

339

Lokalizacja

Działka ew. nr 590, obręb 11- Sobniów II, Miasto Jasło, Os. Jasło - Sobniów

Szerokość: 49.7276357

Długość: 21.4930673

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Dokumentacja, roboty budowlane Budowa toru typu pumptrack 430000,00
2 Budowa wiaty na rowery Infrastruktura towarzysząca 21000,00
3 Budowa ogrodzenia wokół toru Budowa ogrodzenia wokół obiektu 45000,00
4 Utrzymanie obiektu Trzyletni koszt utrzymania obiektu (koszenie trawnika wokół toru) 3000,00
Całkowita wartość projektu 499000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2020-09-18, 11:06
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2020-09-18, 11:07
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2020-09-18, 16:41
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt oceniono pozytywnie. Michał Szulc 2020-10-26, 16:23
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2020-11-05, 15:13

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Listy_Poparcia_Wniosku_SP.II.152.9.2020.pdf Listy poparcia wniosku.

Do góry