Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2022-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Zabawa bez barier! Muzyczno - integracyjny plac zabaw dla dzieci.

numer

1

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego, muzyczno-integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Nowy plac miałby znajdować się w miejscu dotychczasowego placu zabaw, na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, a także Przedszkole Miejskie nr 9. Zarówno w przedszkolu, jak i w szkole uczą się, wspólnie z osobami zdrowymi, dzieci i uczniowie niepełnosprawni.

Szczegółowy opis projektu

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle wyróżnia się w środowisku jasielskim ze względu na profil swojej działalności. Od ponad 25 lat szkoła i przedszkole promują idee integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, poprzez prowadzenie oddziałów integracyjnych
i specjalnych, w których kształcą się uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Uczniowie niepełnosprawni dobrze funkcjonują w środowisku rówieśniczym, chętnie uczęszczają do szkoły, nawiązują prawidłowe relacje społeczne. U uczniów zdrowych natomiast obserwowane są postawy naturalnej akceptacji, tolerancji i wrażliwości na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników.
Placówka, pomimo dobrego wyposażenia pod względem technicznym, nie posiada jednak placu zabaw, na którego terenie dzieci niepełnosprawne i zdrowe mogłyby wspólnie spędzać czas, a tym samym integrować się ze sobą. Projekt zakłada wyposażenie placu
w elementy muzyczne, dzięki czemu obiekt ten miałby charakter muzyczno-integracyjny. Co ważne w integracji też pomagać będzie muzyka, która oprócz tej funkcji, z pewnością wpłynie na sensorykę wszystkich dzieci.
Budowa muzyczno-integracyjnego placu zabawspełnia wymagania związane z dostępnością dla osób ze szczególnym potrzebami. Co ważne planowany do budowy plac znajdowałby się na terenie ogólnodostępnym, dodatkowo na terenie ZSM nr 3 znajduje się Orlik, miasteczko ruchu drogowego czy siłownia plenerowa. Stąd też z placu tego, jak do tej pory, mogliby korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Jak dotąd na terenie Jasła nie powstał taki plac, który byłby ogólnodostępny muzyczno-integracyjny, na którym wspólnie mogłyby bawić się dzieci niepełnosprawne i zdrowe.
Z pewnością jego utworzenie byłoby korzystne dla jaślan, którzy niedawno na forach publicznych poruszyli konieczność powstania takiego placu. Zagadnienie rozważenia budowy takiego placu pojawiło się także na sesji Rady Miejskiej Jasła.

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2021-07-05, 14:42

Współautorzy

Ilona Dranka

Wysłany

2021-07-05, 14:42

Głosów poparcia

29

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

173

Lokalizacja

Teren Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38

Szerokość: 49.74683941540958

Długość: 21.462066411270158

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Utworzenie ogólnodostępnego, muzyczno-integracyjnego placu zabaw 400000,00
Całkowita wartość projektu 400000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2021-07-05, 14:42
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2021-07-06, 8:30
3 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt uzyskał akceptację Zespołu Oceniającego propozycje projektów. Mateusz Smyka 2021-08-13, 11:07
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-09-22, 9:00

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry