Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2022-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

SZCZĘŚLIWY PIES - ZADOWOLONY WŁAŚCICIEL - modernizacja wybiegu dla psów przy ul. Marii Konopnickiej w Jaśle.

numer

3

Krótki opis projektu

Projekt polega na modernizacji i poprawie infrastruktury z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych obiektu rekreacyjnego przy ul. Marii Konopnickiej w Jaśle .

Szczegółowy opis projektu

Zrealizowanie tego projektu uatrakcyjni tereny rekreacyjne miasta Jasła, ułatwi dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych, przyczyni się do zintegrowania społeczności lokalnej. Zwiększy też komfort wypoczynku zarówno dla samych jaślan jak i dla osób odwiedzających nasze miasto, którzy przyjeżdżają spędzić tu miło czas. Poprzez oświetlenie zwiększy się dostępność obiektu w sezonie jesienno-zimowym. Udostępnienie wody pitnej będzie służyło zarówno bezpośrednio korzystającym z obiektu jak i uprawiającym jogging czy rowerzystom.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:
1. Budowa podjazdu i wyrównanie części terenu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- koszt wykonania utwardzenia i ułożenia kostki brukowej ok.70 m2 20 000 zł.
2. Wykonanie ujęcia wody oraz zamontowanie zdroju wody pitnej dla ludzi i poidła dla zwierząt
- koszt 20 000 zł.
3. Budowa oświetlenia-koszt instalacji 2 lamp z włącznikiem ręcznym i wyłącznikiem czasowym
- koszt 23 000 zł.
4. Wykonanie z montażem 2 ławek i stołu z zadaszeniem- koszt 17 000zł.
5. Wydzielenie terenu dla małych psów -koszt budowy ogrodzenia 15 000 zł.
6. Doposażenie obiektu w akcesoria do zabawy i treningów - koszt 3 000 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W sezonie letnim, w zależności od pogody codziennie przebywa tu nawet kilkadziesiąt osób. Miejsce to stało się terenem wypoczynku dla całych rodzin, przyjeżdżają tu również seniorzy i osoby niepełnosprawne - nie tylko właściciele psów, aby odpocząć, popatrzyć na bawiące się psy, poczytać książkę, spotkać się i porozmawiać z nowymi i starymi znajomymi. Skutkuje to integracją społeczności lokalnej i wzrostem wrażliwości na potrzeby innych. Ponieważ kilka osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich posiada w Jaśle psy a jest to jedyne miejsce, gdzie bez stresu mogą wybiegać swoje zwierzęta bez smyczy, niezbędną rzeczą staje się budowa podjazdu dla tych osób. W chwili obecnej osoby te wnoszone są na obiekt przez rodziny, aby móc posiedzieć na ławce i odpocząć, gdyż teren nie jest przystosowany do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Jeżeli byłby podjazd, znacznie podniosłoby to ich bezpieczeństwo i komfort relaksu, mogłoby również przyjeżdżać tu więcej osób samodzielnie poruszających się na wózkach inwalidzkich, a są takie osoby zainteresowane wypoczynkiem na tym obiekcie. Bardzo ważne jest też wykonanie ujęcia wody pitnej dla ludzi i zwierząt. Obecnie korzystający z obiektu przywożą każdorazowo ze sobą wodę w plastikowych butelkach, które szybko się uszkadzają i trzeba je wyrzucić, nie ma na terenie możliwości segregacji odpadów, powoduje to dużą produkcję odpadów mieszanych i kłopot z powodu szybkiego zapełniania kosza i konieczność częstego wywozu śmieci. Wykonanie ujęcia wody wyeliminowałoby problem z odpadami plastikowymi. Ze zdroju wody pitnej korzystaliby również rowerzyści i osoby uprawiające jogging. Jest wiele osób uprawiających tę formę rekreacji, a obiekt leży przy ich trasach treningowych. W sezonie jesiennym i zimowym wiele osób mogłoby korzystać z obiektu w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdyby było odpowiednie oświetlenie terenu. Wystarczyłoby 2 lampy z włącznikiem ręcznym i wyłącznikiem czasowym np. na czas ok.20 minut, aby zminimalizować koszty pobierania energii. Poprawiłoby to również stan bezpieczeństwa ludzi i zwierząt korzystających z obiektu. Ponieważ obiekt stał się terenem odpoczynku całych rodzin wynikła potrzeba doposażenia infrastruktury o miejsce, gdzie byłaby możliwość usiąść w większym gronie i odpocząć w cieniu, stąd potrzeba zamontowania ławek i stołu z zadaszeniem. Z obiektu korzystają właściciele psów różnych ras i wielkości psów, ze względu na pogodę ostatnio często zdarzały się sytuacje, że naraz na terenie znajdowało się kilkanaście psów - od najmniejszych-miniaturowych po wielkie. Dla bezpieczeństwa swojego i zwierząt, część osób wycofywała się z terenu i odjeżdżała. Aby takich sytuacji uniknąć w przyszłości, celowe wydaje się wykonanie odgrodzenia - wydzielenia części dla małych psów, zyska się wówczas dodatkowo teren do treningów agility, posłuszeństwa czy obrony dla uprawiających sporty kynologiczne, bądź prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dorosłych i dzieci. W tym samym czasie będzie mogło korzystać z obiektu więcej osób.

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2021-07-05, 15:33

Współautorzy

Dorota Bilewicz

Wysłany

2021-07-05, 15:33

Głosów poparcia

57

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

110

Lokalizacja

Wybieg dla psów przy ul. Konopnickiej

Szerokość: 49.746267471717466

Długość: 21.490653394950883

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Modernizacja wybiegu dla psów 98000,00
Całkowita wartość projektu 98000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2021-07-05, 15:33
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2021-07-06, 8:31
3 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt uzyskał akceptację Zespołu Oceniającego propozycje projektów. Mateusz Smyka 2021-08-13, 11:07
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2021-10-22, 11:48

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry