Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski na 2022 rok

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Data zakończenia: 2022-01-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Razem po więcej - Jasielskie spotkania muzyczne

numer

6

Krótki opis projektu

Projekt zakłada realizację przedsięwzięć: warsztaty sceniczne dla młodych artystów, pikinik rodzinny oraz "Jasielskie kolędowanie".

Szczegółowy opis projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni dla młodych artystów dla poszukiwania i doskonalenia swoich talentów wokalno - muzycznych a tym samym zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach realizacji projektu zaplanowano: zajęcia wokalne (60 godzin), zajęcia taneczne (60 godzin), zajęcia aktorskie (60 godzin). Trenerzy realizujący działania projektowe będą pełnić rolę doradczą, mentorską i czuwać nad poziomem artystycznym wydarzenia. Dodatkowo planuje się zorganizowanie pikniku rodzinnego o charakterze kulturalnym i edukacyjnym oraz "Jasielskiego kolędowania" w okresie świąt Bożego Narodzenia. Organizacja wydarzeń dobędzie się na terenie Miasta Jasła.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Podniesienie poziomu edukacji kulturalnej mieszkańców Jasła, poszerzenie oferty kulturalnej, aktywizacja dzieci i młodzieży.

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2021-07-05, 15:46

Współautorzy

Mateusz Korczyński

Wysłany

2021-07-05, 15:46

Głosów poparcia

30

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

16

Lokalizacja

Teren Miasta Jasła bez wskazania szczegółowej lokalizacji.

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 Razem po więcej - Jasielskie Spotkania Muzyczne 100000,00
Całkowita wartość projektu 100000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2021-07-05, 15:46
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2021-07-06, 8:31
3 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt uzyskał akceptację Zespołu Oceniającego propozycje projektów. Mateusz Smyka 2021-08-13, 11:08

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry