Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła. Pula przeznaczona na projekty wynosi 500 tysięcy złotych.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Czwórkowa kraina zabawy.

numer

4

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy modernizacji placu zabaw oraz budowy infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle.

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada modernizację placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle. W ramach realizacji projektu przewiduje się:
1) Demontaż urządzeń zabawowych kolidujących z zamierzeniem budowlanym;
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
3) Montaż nowych urządzeń zabawowych;
4) Montaż słupów oświetleniowych, ławek i koszy na śmieci;
5) Rozbudowa szkolnego systemu monitoringu wizyjnego;
6) Budowa bieżni lekkoatletycznej i połączenie jej z istniejącym boiskiem sportowym;
7) Budowa skoczni lekkoatletycznej.
8) Wymiana ogrodzenia od strony wschodniej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Modernizacja placu zabaw oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej pozwoli na poprawę atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2022-06-30, 13:17

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-06-30, 13:17

Głosów poparcia

34

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

1481

Lokalizacja

Szerokość: 49.73974337019442

Długość: 21.465445994628922

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
Całkowita wartość projektu 399262,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2022-06-30, 13:17
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2022-06-30, 13:35
3 Merytoryczna akceptacja projektu Propozycja projektu została oceniona pozytywnie i dopuszczona do głosowania. Mateusz Smyka 2022-08-25, 11:58
4 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2022-08-29, 11:26

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Załącznik_Do_Projektu_Nr_4.pdf Kosztorys i wizualizacja.

Do góry