Ikona wniosków Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła. Pula przeznaczona na projekty wynosi 500 tysięcy złotych.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Chcę uprawiać sport tu gdzie mieszkam! Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.

numer

12

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę kortu tenisowego oraz boiska do piłki siatkowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle.

Szczegółowy opis projektu

Celem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury sportowej, w którym mieszkańcy osiedla Jasło ? Żółków będą aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny.
Realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała duży wpływ na ożywienie życia społecznego, aktywizację i integrację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie czasu wolnego.
Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w naszym środowisku.
Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz modernizacja stanu technicznego istniejącej bazy sportowej, utworzenie kortu tenisowego i boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle.
Na terenie szkoły i osiedla brakuje takiego miejsca, które byłoby wykorzystywane do uprawiania sportu. Szkoła dysponuje tylko jedną niewymiarową salą gimnastyczną.
Obiekty sportowe dostępne dla społeczności lokalnej są oddalone o około 4km, co zniechęca do podejmowania aktywności fizycznej. Dla najmłodszych i ich rodziców taka odległość jest barierą do wspólnego, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Osiedle Jasło - Żółków, które leży na przedmieściach miasta, ma szczególną specyfikę, tworzy małą ojczyznę. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla potrzebne jest takie miejsce, gdzie bez barier odległościowych mogą się spotykać i pożytecznie spędzić czas oraz budować pozytywne relacje. Małe dzieci zwłaszcza pracujących rodziców mają utrudniony dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Jasła z powodu odległości dzielącej ich od miejsca zamieszkania. Ze względu na ich bezpieczeństwo samodzielne dotarcie do istniejących obiektów jest niemożliwe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rozwój miasta Jasła to także rozwój obrzeżnych osiedli, które oferują spokojniejsze i bardziej ciche miejsce spełniające nowoczesne standardy wypoczynku i rekreacji. Realizacja takiego projektu podniosłaby atrakcyjność osiedla, które posiada potencjał rozwoju i zachęca młodych ludzi do osiedlenia się na tym terenie.
Społeczność lokalna oczekuje równych szans na rozwój osiedla Jasło - Żółków, dostępu do sportu i rekreacji na odpowiednim poziomie w miejscu zamieszkania. Mieszkańcy od lat oczekują takiego miejsca, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą aktywnie, bezpiecznie i rodzinnie spędzać wspólnie czas. Realizacja projektu jest alternatywą dla biernego sposobu spędzania czasu wolnego przy telefonie komórkowym, tablecie czy telewizorze i jest formą profilaktyki uzależnień od urządzeń cyfrowych, a także będzie wspierała wszechstronny rozwój i kondycję najmłodszych i starszych mieszkańców miasta Jasła. Temat ten poruszany jest stale na spotkaniach osiedlowych, spotkaniach z rodzicami w szkole, dyskusjach oraz w mediach społecznościowych, np. facebook.
Obiekt będzie służył wszystkim, którzy zechcą z niego skorzystać. Lekcje wychowania fizycznego przez część roku szkolnego, gdy pogoda będzie na to pozwalała będą odbywać się na boisku. Obiekt będzie również wykorzystywany do przeprowadzania imprez szkolnych, spotkań różnych grup mieszkańców oraz imprez środowiskowych. Obiekt nie będzie zamknięty ? po południu będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Jasła.

Zarejestrowany przez

Mateusz Smyka

2022-07-04, 15:44

Współautorzy

Sylwia Wojtunik

Wysłany

2022-07-04, 15:44

Głosów poparcia

48

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

194

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 7, dz. ew. nr 256/1, Obręb 15-Żółków.

Szerokość: 49.7189276345736

Długość: 21.47078895498659

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
Całkowita wartość projektu 400000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Mateusz Smyka (z korespondencji) 2022-07-04, 15:44
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Mateusz Smyka 2022-07-04, 16:15
3 Merytoryczna akceptacja projektu Propozycja projektu została oceniona pozytywnie i dopuszczona do głosowania. Mateusz Smyka 2022-08-25, 12:00
4 Niezakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt nie uzyskał wymaganej liczby głosówna etapie głosowania. System 2022-10-11, 14:25
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2022-10-18, 8:16

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry