Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  MIASTA JASŁA  NA LATA 2019-2024

Opiniowanie dokumentu:


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

Punkt konsultacji zakończony: 2018-11-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry