Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Opiniowanie dokumentu:


Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Punkt konsultacji zakończony: 2020-10-19

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Podsumowanie konsultacji 2020.pdf Podsumowanie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r  Podgląd
Do góry