Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Uchwały w sprawie zmian w regulaminie JBO

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały w sprawie zmian w regulaminie JBO

Punkt konsultacji zakończony: 2021-04-27

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry