Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

Punkt konsultacji zakończony: 2022-12-31

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry