Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje społeczne projektu 'Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023'.

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu przedmiotowego Programu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1.12.2020 r. do 10.12.2020 r.

  Termin: 2020-12-01 - 2020-12-10

 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Termin: 2020-10-20 - 2020-11-03

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy,

  Termin: 2020-10-06 - 2020-10-19

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacje projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035

  Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców Jasła do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. ?Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035? opracowanego w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Termin: 2020-09-24 - 2020-10-14

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Badanie dotyczące elektromobilności w Jaśle

  Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym.

  Termin: 2020-05-28 - 2020-06-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacje społeczne w sprawie organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła

  Konsultacje społeczne dotyczą zamiary poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła o ok. 600 miejsc postojowych. W tym celu została przygotowana ankieta dotycząca organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła.

  Termin: 2019-11-14 - 2019-12-05

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Aktywność obywatelska w Mieście Jaśle

  Konsultacja dotyczy zbadania poziomu aktywności społecznej w związku z opracowywaniem dokumentów strategicznych Miasta Jasła.

  Termin: 2019-08-21 - 2019-09-11

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  Termin: 2018-11-23 - 2018-11-30

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry