Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030

  Miasto Jasło spełniając wymóg ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

  Termin: 2022-12-07 - 2022-12-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Konsultacja projektu ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?

  Termin: 2022-11-17 - 2022-11-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030

  Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021 - 2030 są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu poznania opinii mieszkańców Jasła, gmin ościennych, związków międzygminnych oraz innych organów opiniujących w tym Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  Termin: 2022-11-16 - 2022-12-31

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacja społeczna projektu "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025"

  Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2021 - 2025" opracowany w związku z zakończeniem realizacji programu na lata 2016 - 2020. Konsultacja polega na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

  Termin: 2021-06-10 - 2021-06-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacja zmian w regulaminie Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego

  Konsultacjom poddany zostaje projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła zmieniający dotychczas obowiązujący regulamin Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego.

  Termin: 2021-04-15 - 2021-04-27

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacje projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035

  Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców Jasła do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. ?Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata 2019-2035? opracowanego w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Termin: 2020-09-24 - 2020-10-14

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Badanie dotyczące elektromobilności w Jaśle

  Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym.

  Termin: 2020-05-28 - 2020-06-18

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacje społeczne w sprawie organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła

  Konsultacje społeczne dotyczą zamiary poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Jasła o ok. 600 miejsc postojowych. W tym celu została przygotowana ankieta dotycząca organizacji parkowania pojazdów na terenie Miasta Jasła.

  Termin: 2019-11-14 - 2019-12-05

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Aktywność obywatelska w Mieście Jaśle

  Konsultacja dotyczy zbadania poziomu aktywności społecznej w związku z opracowywaniem dokumentów strategicznych Miasta Jasła.

  Termin: 2019-08-21 - 2019-09-11

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  Termin: 2018-11-23 - 2018-11-30

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry