Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje społeczne projektu 'Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023'.

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu przedmiotowego Programu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1.12.2020 r. do 10.12.2020 r.

  Termin: 2020-12-01 - 2020-12-10

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Termin: 2020-10-20 - 2020-11-03

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy,

  Termin: 2020-10-06 - 2020-10-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy,

  Termin: 2019-10-23 - 2019-11-05

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  "Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle"

  Konsultacja polega na wypełnieniu ankiety dotyczącej badania stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle.

  Termin: 2019-06-28 - 2019-07-15

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  Termin: 2019-01-23 - 2019-02-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

  Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

  Termin: 2018-11-06 - 2018-11-13

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komitet Rewitalizacji

  Konsultacja dotycząca określenia zasad wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji

  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

  Termin: 2018-03-29 - 2018-04-30

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zmiana statutów osiedli

  Konsultacja w sprawie zmiany statutów osiedli

  Konsultacje polegają na opiniowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia statutu poszczególnych osiedli utworzonych na terenie Miasta Jasła. Opiniowanie projektu uchwały odbywa się poprzez wyrażenie opinii na temat poszczególnych zapisów wraz z podaniem uzasadnienia.

  Termin: 2018-03-12 - 2018-04-16

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry