Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  Konsultacja projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

  Konsultacja polega na wyrażeniu opinii na temat Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

  Termin: 2022-06-15 - 2022-07-25

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła dotyczącego uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów w Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025

  Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców miasta Jasła ze zmianami wprowadzonymi od stycznia 2022 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

  Termin: 2022-02-01 - 2022-02-13

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok"

  Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi. Termin zgłaszania opinii/uwag upływa 25 listopada 2021 r.

  Termin: 2021-11-16 - 2021-11-25

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Kultura fizyczna

  Projekt uchwaływ sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Konsultacje polegają na zbieraniu uwag do poszczególnych części projektu dokumentu.

  Termin: 2021-11-02 - 2021-11-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja społeczna projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2022"

  Konsultacja społeczna projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022"

  Termin: 2021-10-28 - 2021-11-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje społeczne projektu 'Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2021-2023'.

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców na temat zapisów projektu przedmiotowego Programu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1.12.2020 r. do 10.12.2020 r.

  Termin: 2020-12-01 - 2020-12-10

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Konsultacje projektu "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 r."

  Termin: 2020-10-20 - 2020-11-03

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy,

  Termin: 2020-10-06 - 2020-10-19

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Ochrona zdrowia

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

  Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy,

  Termin: 2019-10-23 - 2019-11-05

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

  "Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle"

  Konsultacja polega na wypełnieniu ankiety dotyczącej badania stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle.

  Termin: 2019-06-28 - 2019-07-15

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Pomoc społeczna

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

  Termin: 2019-01-23 - 2019-02-12

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

  Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

  Termin: 2018-11-06 - 2018-11-13

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Komitet Rewitalizacji

  Konsultacja dotycząca określenia zasad wyznaczania i działania Komitetu Rewitalizacji

  Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

  Termin: 2018-03-29 - 2018-04-30

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zmiana statutów osiedli

  Konsultacja w sprawie zmiany statutów osiedli

  Konsultacje polegają na opiniowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia statutu poszczególnych osiedli utworzonych na terenie Miasta Jasła. Opiniowanie projektu uchwały odbywa się poprzez wyrażenie opinii na temat poszczególnych zapisów wraz z podaniem uzasadnienia.

  Termin: 2018-03-12 - 2018-04-16

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry