Raport

 

Ankieta została zakończona 2019-09-11

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Rewitalizacja Miasta Jasła

Opis

Rewitalizacja Miasta Jasła

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacja dotyczy zbadania poziomu aktywności społecznej w związku z opracowywaniem dokumentów strategicznych Miasta Jasła.

Termin ankiety

2019-08-21 - 2019-09-11

Liczba pytań

26

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uważacie Państwo, że aktywność obywatelska mieszkańców Jasła jest na wystarczającym poziomie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 8%
Nie 11 92%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Czy słyszeliście Państwo o partycypacji społecznej realizowanej w Jaśle poprzez: konsultacje społeczne, inicjatywę lokalną, budżet obywatelski?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 8 67%
Nie 4 33%
Nie wiem 0 0%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uważacie Państwo, że informacja o konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim była wystarczająca?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 8%
Nie 11 92%
Nie wiem 0 0%

Pytanie 4

Wskaż jedną odpowiedź

Czy słyszeliście Państwo o inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenia działające w Jaśle?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 7 58%
Nie 4 33%
Nie wiem 1 8%

Pytanie 5

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uważacie Państwo, że stowarzyszenia działające w Jaśle są wystarczająco aktywne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 3 25%
Nie 9 75%
Nie wiem 0 0%

Pytanie 6

Wskaż jedną odpowiedź

Czy poświęcacie Państwo swój wolny czas na działalność w którejś organizacji, stowarzyszeniu, ruchu, klubie lub fundacji?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 5 42%
Nie 7 58%

Pytanie 7

Wskaż jedną odpowiedź

Czy w ostatnim roku wzięliście Państwo udział w jakimkolwiek zebraniu, spotkaniu w sprawach publicznych dotyczących miasta?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 50%
Nie 6 50%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uczestniczycie Państwo w wydarzeniach kulturalnych na terenie Jasła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo często 1 8%
Często 5 42%
Rzadko 6 50%
Nigdy 0 0%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Jak oceniacie Państwo rozwiązania komunikacyjne (transport zbiorowy) na terenie Jasła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rozwiązania są wystarczające 1 8%
Rozwiązania nie są wystarczające 11 92%

Pytanie 10

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Co Państwa zdaniem powinno być wizytówką Jasła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tereny rekreacyjne 4 15%
Sport 3 12%
Kultura 3 12%
Możliwości inwestowania w mieście 12 46%
Spokojne bezpieczne miasto do mieszkania (miasto dla rodziny) 4 15%

Pytanie 11

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jak oceniacie Państwo wizerunek Jasła według podanych cech? Proszę o zaznaczenie maksymalnie 5 odpowiedzi.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Miasto przyjazne inwestorom 1 3%
Miasto bezpieczne 4 12%
Miasto ubogie w kulturę 4 12%
Prowincja 5 15%
Nudne 4 12%
Zielone 2 6%
Żywiołowe 0 0%
Miasto seniorów - ospałe 11 32%
Zadbane 2 6%
Atrakcyjne 1 3%

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Czy jesteście Państwo zadowoleni z jakości życia w Jaśle?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak, dlatego nie planuję przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania. 3 25%
Tak, ale warunki życia i perspektywy rozwoju zawodowego zmuszają mnie do przeprowadzki do innego miejsca. 2 17%
Nie, w najbliższym czasie planuję się wyprowadzić. 2 17%
Nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania. 5 42%

Pytanie 13

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Które z poniżej wymienionych aspektów dotyczących potrzeb mieszańców są najlepiej realizowane (zaznacz 5)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Czystość, ład i porządek 4 16%
Stan środowiska naturalnego i jego ochrona 2 8%
Sytuacja na rynku pracy 0 0%
Edukacja i wychowanie 7 28%
Służba zdrowia i pomoc społeczna 1 4%
Bezpieczeństwo publiczne 5 20%
Stan dróg i chodników 2 8%
Kanalizacja sanitarna, wodociągi i wywóz śmieci 4 16%
Komunikacja miejska 0 0%

Pytanie 14

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę o wskazanie 3 inwestycji, które Państwa zdaniem są priorytetowe do wykonania w najbliższych latach?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
budowa wschodniej obwodnicy Jasła 10 29%
budowa nowych miejsc parkingowych w centrum Jasła 5 14%
uporządkowanie przestrzeni publicznej np. zakładanie i utrzymanie terenów zielonych 2 6%
przygotowanie terenów inwestycyjnych (wykup i uzbrajanie gruntów) 9 26%
budowa żłobka miejskiego 2 6%
budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia 0 0%
budowa obiektów handlowo - usługowych 3 9%
budowa obiektów sportowych np. kryte lodowisko, boiska sportowe 4 11%
centrum opiekuńczo - mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych 0 0%

Pytanie 15

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Proszę wskazać 3 największe problemy z jakimi boryka się Państwa zdaniem Jasło?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
bezrobocie 2 5%
przestępczość 1 3%
depopulacja (opuszczanie miasta przez osoby w wieku produkcyjnym) 10 26%
chuligaństwo 3 8%
alkoholizm 2 5%
narkomania 0 0%
brak mieszkań/niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych i komunalnych 4 11%
niedostateczna opieka medyczna 2 5%
niedostateczna promocja gospodarcza 7 18%
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna 6 16%
niedostateczna liczba terenów rekreacyjnych (zielonych) 1 3%

Pytanie 16

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazują Jasło obecnie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
atrakcyjne dla mieszkańców 1 4%
atrakcyjne dla turystów 0 0%
atrakcyjne dla przedsiębiorców 0 0%
atrakcyjnie usytuowane 4 16%
dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna (baza oświatowa, kulturalna, sportowa, zdrowotna) 3 12%
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 1 4%
miasto drzew 0 0%
miasto osób starszych 10 40%
miasto przyjazne inwestorom 0 0%
miasto bezpieczne 6 24%

Pytanie 17

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazują Jasło w przyszłości?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
atrakcyjne dla mieszkańców 4 13%
atrakcyjne dla turystów 2 7%
atrakcyjne dla przedsiębiorców 3 10%
atrakcyjnie usytuowane 2 7%
dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna (baza oświatowa, kulturalna, sportowa, zdrowotna) 1 3%
dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna 1 3%
miasto drzew 2 7%
miasto osób starszych 7 23%
miasto przyjazne inwestorom 4 13%
miasto bezpieczne 4 13%

Pytanie 18

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

W jaki sposób chcieliby Państwo poruszać się po Jaśle


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
rowerem 8 33%
samochodem 6 25%
pieszo 3 13%
komunikacją miejską 7 29%

Pytanie 19

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Do jakiej grupy odbiorców powinny być kierowane działania rewitalizacyjne w Państwa miejscu zamieszkania?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
rodziny z małymi dziećmi 10 33%
dzieci 2 7%
młodzież 8 27%
seniorzy 2 7%
osoby niepełnosprawne 4 13%
osoby bezrobotne 2 7%
osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość) 2 7%

Pytanie 20

Wskaż jedną odpowiedź

Czy uważacie Państwo, że w Jaśle potrzebne są akcje promujące edukacje ekologiczną, tereny zielone w mieście, obszary aktywności sportowej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 11 92%
Nie 1 8%

Pytanie 21

Wskaż dowolną liczbę odpowiedzi

Jeżeli jesteście Państwo przekonani o konieczności prowadzenia takich akcji, prosimy wybrać odpowiednie formy:


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
konkurs 3 10%
piknik 5 17%
festyn 6 21%
wystawa 2 7%
warsztaty 6 21%
edukacja multimedialna, np. kino plenerowe 7 24%

Pytanie 22

Wskaż jedną odpowiedź

Czy zdarza się Państwu otwarcie krytykować różnego typu działania na terenie Jasła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 50%
Nie 0 0%
Często 1 8%
Rzadko 5 42%
Nigdy 0 0%

Pytanie 23

Wskaż jedną odpowiedź

Czy zdarza się Państwu otwarcie chwalić różnego typu działania na terenie Jasła?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 6 50%
Nie 0 0%
Często 1 8%
Rzadko 5 42%
Nigdy 0 0%

Pytanie 24

Wskaż jedną odpowiedź

Płeć


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 4 33%
Mężczyzna 8 67%

Pytanie 25

Wskaż jedną odpowiedź

Wiek


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
18-25 lat 2 17%
26-36 lat 4 33%
37-47 lat 4 33%
48-60 lat 2 17%
61 i więcej lat 0 0%

Pytanie 26

Wskaż jedną odpowiedź

Wykształcenie


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
podstawowe 0 0%
gimnazjalne 0 0%
zasadnicze zawodowe 0 0%
średnie 5 42%
wyższe 7 58%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 1518 12 2019-08-31, Sob., 22:59

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry