Ikona symbolizująca dokument

Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021


Opiniowanie dokumentu:

Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Konsultacja dokumentu została zakończona 2018-11-13

Informacje o dokumencie

 
Pomoc

Informacje o dokumencie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegółowy opis konsultacji

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz 1817) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Otrzymane od organizacji pozarządowych propozycje zadań planowanych do realizacji na rzecz mieszkańców Jasła w kolejnych latach zostały przekazane do właściwych merytorycznie komórek Urzędu w celu uzyskania opinii i rekomendacji na temat zasadności ich realizacji. Propozycje ocenione pozytywnie zostały w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta Jasła wpisane do Programu. Podjęta została decyzja o przyjęciu programu wieloletniego ze względu na możliwość realizacji zadań przekraczających okres jednego roku co gwarantuje organizacjom pozarządowym większą stabilność i przewidywalność finansowania realizowanych zadań. Program współpracy na lata 2019-2021 stanowi dokument określający w perspektywie trzyletniej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta oraz wyrazem zaangażowania jasielskiego samorządu i organizacji pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach uczciwej konkurencji i jawności, jest również dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla dobra oraz rozwoju lokalnej społeczności.

Opis

Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

Termin konsultacji dokumentu

2018-11-06 - 2018-11-13

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 164 0 Brak aktywności

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry