Ikona symbolizująca dokument

Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Opiniowanie dokumentu:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

 
Pomoc

Raport i przebieg konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Konsultacja dokumentu została zakończona 2020-10-19

Informacje o dokumencie

 
Pomoc

Informacje o dokumencie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacja w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. wynika z potrzeby przekazania społeczności lokalnej Miasta Jasła informacji o zadaniach własnych gminy, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które będą realizowane w roku 2021, jak również informacji o problemach społecznych występujących na terenie Miasta Jasła. Program w sposób kompleksowy obejmuje problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Opis

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Termin konsultacji dokumentu

2020-10-06 - 2020-10-19

Aktywność uczestników

 
Pomoc

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 159 0 Brak aktywności

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry