Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji znajduje się w załączonej informacji Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27.11.2018 r.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Informacja_z_przebiegu_konsultacji_27_11_2018.pdf Informacja z przebiegu konsultacji  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opiniowanie dokumentu:


Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Punkt konsultacji zakończony: 2018-11-13

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie konsultacji znajduje się w załączonej informacji Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27.11.2018 r.

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Informacja_z_przebiegu_konsultacji_27_11_2018.pdf Informacja z przebiegu konsultacji z dnia 27.11.2018 r.  Podgląd
Do góry