Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie dla konsultacji nie zostało jeszcze dodane

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  MIASTA JASŁA  NA LATA 2019-2024

Opiniowanie dokumentu:


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA JASŁA NA LATA 2019-2024

Punkt konsultacji zakończony: 2018-11-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry