Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Sprawozdanie_Z_Konsultacji_04.08.2022_Podpisane.pdf Sprawozdanie z przebiegu konsultacji.  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.

Punkt konsultacji zakończony: 2022-07-25

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry