Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Zestawienie_Uwag_Zgłoszonych_W_Trakcie_Konsultacji_Społecznych_Podpisane_26.11.2021.pdf Informacja  Podgląd
2 Informacja_Podsumowująca_Konsultacje_Społeczne_SP.II.520.2.2021_26.11.2021.pdf Informacja  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok?.

Opiniowanie dokumentu:


Projekt ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok?.

Punkt konsultacji zakończony: 2021-11-25

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Informacja o podsumowaniu konsultacji społecznych.

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Zestawienie_Uwag_Zgłoszonych_W_Trakcie_Konsultacji_Społecznych_Podpisane_26.11.2021.pdf Zestawienie uwag  Podgląd
2 Informacja_Podsumowująca_Konsultacje_Społeczne_SP.II.520.2.2021_26.11.2021.pdf Informacja podsumowująca konsultacje  Podgląd
Do góry