Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

Konsultacja zakończona 2018-11-13

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

Opis

Konsultacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021

Szczegółowy opis konsultacji

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz 1817) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Otrzymane od organizacji pozarządowych propozycje zadań planowanych do realizacji na rzecz mieszkańców Jasła w kolejnych latach zostały przekazane do właściwych merytorycznie komórek Urzędu w celu uzyskania opinii i rekomendacji na temat zasadności ich realizacji. Propozycje ocenione pozytywnie zostały w miarę możliwości finansowych budżetu Miasta Jasła wpisane do Programu. Podjęta została decyzja o przyjęciu programu wieloletniego ze względu na możliwość realizacji zadań przekraczających okres jednego roku co gwarantuje organizacjom pozarządowym większą stabilność i przewidywalność finansowania realizowanych zadań. Program współpracy na lata 2019-2021 stanowi dokument określający w perspektywie trzyletniej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta oraz wyrazem zaangażowania jasielskiego samorządu i organizacji pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach uczciwej konkurencji i jawności, jest również dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla dobra oraz rozwoju lokalnej społeczności.

Podstawa prawna

Zarządzenie IV/150/2018 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 06.11.2018 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Adam Rabenda

Termin konsultacji

2018-11-06 - 2018-11-13

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja zamknięta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Filtry

Dostęp do konsultacji mają tylko konta autoryzowane w systemie.

Termin archiwizacji

2019-01-13

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2018-11-06
2018-11-06

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin
2018-11-06 - 2018-11-13
Koniec konsultacji: 2018-11-13

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 158 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Program_2019_2021_Projekt_.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarzadzenie_nr_IV-150-2018.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Program Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do góry