Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacja projektu ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?

Konsultacja zakończona 2022-11-25

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Opis

Konsultacja projektu ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?

Szczegółowy opis konsultacji

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny Program współpracy na 2023 rok stanowi dokument określający w perspektywie trzyletniej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta oraz wyrazem zaangażowania jasielskiego samorządu i organizacji pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na zasadach uczciwej konkurencji i jawności, jest również dokumentem określającym ramy wzajemnej współpracy dla dobra oraz rozwoju lokalnej społeczności. Program zawiera:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) sposób realizacji programu;
7) wysokość środków planowanych na realizację programu;
8) sposób oceny realizacji programu;
9) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
10) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Podstawa prawna

art. 5a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzenie nr V/220/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 9 listopada 2022 r.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2022-11-17 - 2022-11-25

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-12-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-11-17
2022-11-17

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?.
Termin
2022-11-17 - 2022-11-25
Koniec konsultacji: 2022-11-25

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?.

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 36 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Zarządzenie_V.220.2022_09.11.2022.pdf - 1
Projekt_Uchwały_RPWzOP_17.11.2022.pdf - 5

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt ?Rocznego programu współpracy Miasta Jasła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok?.

Do góry