Konsultacje Urzędu  Usługi publiczne

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030

Miasto Jasło spełniając wymóg ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Konsultacja zakończona 2022-12-27

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030

Opis

Miasto Jasło spełniając wymóg ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Szczegółowy opis konsultacji

Miasto Jasło, spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030?. Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030? określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030? sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu. Podstawą prawną projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030? są normy zawarte w ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) tzw. ustawa OOŚ. Ustawa ta transponuje do krajowego prawodawstwa przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych
planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podstawa prawna

1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;2. Zarządzenie nr V/238/2022 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 5 grudnia 2022 r.

Obszar tematyczny

Usługi publiczne

Administrator konsultacji

Mateusz Smyka

Termin konsultacji

2022-12-07 - 2022-12-27

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-01-31

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-12-07
2022-12-07

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030?
Termin
2022-12-07 - 2022-12-27
Koniec konsultacji: 2022-12-27

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ?Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ?Dorzecze Wisłoki? na lata 2022-2030?

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 22 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry